Monitoring Sanitarny

DDD Robak

Monitoring sanitarny

MONITORING

Oferujemy monitoring sanitarny, jest to usługa mająca na celu monitorowanie stanu owadów oraz gryzoni w danym obiekcie. Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem spożywczym piekarnie, masarnie, restauracje itp.

Usługa ta daje nam jasny sygnał, co się dzieje w danym obiekcie i jakie zagrożenia ze strony insektów mogą występować, jest to także pozytywny sygnał dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazujący ze właściciel lub zarządcą danego obiektu jest świadomy płynących zagrożeń ze strony owadów i gryzoni. Co przekłada się na dobre relacje z w/w instytucją.

W skład takiej usługi wchodzi, – co miesięczna inspekcja naszych pracowników zainstalowanego sprzętu (w przypadku owadów jest to niezmiernie ważne by były one regularne).

Prowadzenie księgi sanitarnej oraz uzupełnianie jej na bieżąco.

Przeprowadzanie oprysków profilaktycznych lub jeśli jest to konieczne opryski interwencyjne.

Unia Europejska wydała odpowiednie dyrektywy

Dyrektywa93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 w celu poprawy stanu sanitarnego a od 1996 r. wprowadziła obowiązek stosowania w państwach członkowskich zasad HACCP ( Analiza Zagrożeń i krytycznych Punktów Kontroli) w sektorze produkcji żywności. Rozporządzenie Rady Europy 178/2002 rozszerzyło ten obowiązek na produkcję wstępną(pierwotną) od poziomu gospodarstwa rolnego obejmując cały łańcuch żywnościowy (od pola do stołu).

W produkcji pierwotnej (hodowla, rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo) dopuszcza się stosowania GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Jednocześnie została bardzo wyraźnie wyartykułowana zasada odpowiedzialności producenta za produkt szczególnie w zakresie jego bezpieczeństwa.

Rozporządzenie (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych obowiązuje od 01.01.2006 r. dotyczy środków i warunków niezbędnych do kontroli zagrożeń zapewnienia zdatności do spożycia przez ludzi środków spożywczych uwzględniając ich zamierzone użycie.

Głównym celem wymienionych rozporządzeń określających ogólne i szczegółowe zasady higieny jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności miedzy innymi przed wszelkiego typu szkodnikami.

Każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego w ramach sieci produkcji i dystrybucji żywności i powinno zapewnić, że bezpieczeństwo tych produktów pozostaje nienaruszone. Zaliczają się do tego działania zabezpieczające Firmę przed insektami, gryzoniami i stałe ich kontrolowanie. Prowadzona dokumentacja będzie dowodem dla jednostek kontrolnych, że obiekt jest w pełni bezpieczny.

Oferujemy monitoring sanitarny, jest to usługa mająca na celu monitorowanie stanu owadów oraz gryzoni w danym obiekcie. Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem spożywczym piekarnie, masarnie, restauracje itp.

Usługa ta daje nam jasny sygnał, co się dzieje w danym obiekcie i jakie zagrożenia ze strony insektów mogą występować, jest to także pozytywny sygnał dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazujący ze właściciel lub zarządcą danego obiektu jest świadomy płynących zagrożeń ze strony owadów i gryzoni. Co przekłada się na dobre relacje z w/w instytucją.

W skład takiej usługi wchodzi, – co miesięczna inspekcja naszych pracowników zainstalowanego sprzętu (w przypadku owadów jest to niezmiernie ważne by były one regularne).

Prowadzenie księgi sanitarnej oraz uzupełnianie jej na bieżąco.

Przeprowadzanie oprysków profilaktycznych lub jeśli jest to konieczne opryski interwencyjne.


Warszawa jako stolica Polski jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej zadbanych miast naszego kraju. Znajduje się w niej firma, która jeszcze bardziej uwydatnia sterylność tego miasta. Każdy chyba wie czym jest monitoring sanitarny czy też dezynfekcja. Specjalnością naszej firmy jest tępienie szkodliwych owadów metodą fizyczną, chemiczną i mechanicznych. Firma świadczy usługi zarówno dotyczące dezynsekcji mieszkań, jak również dezynsekcji miasta Legionowo. Cennik usług jest przystępny dla każdego z uwagi na szeroką ofertę firmy. Przedsiębiorstwo świadczy usługi ddd w sercu Polski, jakim jest Mazowsze. Odrobaczanie mieszkań, czy też konkretnie zwalczanie prusaków jest nie lada wyczynem dla wielu specjalistów. Kolejną ważną czynnością, szczególnie dla osób posiadających własny ogród jest oprysk przeciwko kleszczom, czy też komarom. Usuwanie robaków, czy też inaczej odrobaczanie, bądź usługa, jaką jest zwalczanie insektów, to usuwanie szkodników żyjących wśród ludzi. Nie lada wyczynem jest skuteczne dokonanie tego zabiegu. Mowa tu między innymi o szkodnikach takich jak komary, muszki, czy też prusak. W usuwaniu pluskiew liczy się bogate doświadczenie, jak i także wysokiej jakości sprzęt. Usuwanie pluskwy powinno odbywać się zgodnie ze standardami "Integrated Pest Management", gdyż pluskwa domowa to bardzo trudne do zwalczenia środowisko szkodników. Zwalczanie pluskwy domowej to zdecydowanie zadanie dla eksperta w tej dziedzinie. Kolejnym tak trudnym do usunięcia szkodnikiem jest karaczan. Myszy łatwo się adaptują w naszym środowisku i są często nosicielami wielu chorób, dlatego ważne jest, aby firma która podejmuje się ich zwalczenia posiadała odpowiednie środki do wykonania tego zabiegu. Tak samo trudnym zadaniem jest odszczurzanie. Niektórzy twierdzą, że rybik cukrowy nie szkodzi człowiekowi, jednak jego widok w łazience jest dość nieprzyjemny dla wielu z nas. Dlatego warto podjąć próbę pozbycia się go ze swoje domu. Jest to zadanie dla doświadczonej firmy, która zawodowo zajmuje się zwalczaniem rybika cukrowego. Nikt z nas nie lubi kleszczy. Powszechnie wiadomo, że kleszcze przenoszą różnego rodzaju choroby a w dodatku łatwo jest się na nie narazić podczas zwykłego i przyjemnego spaceru po lesie. Występują one jednak nie tylko w lesie, możemy się na nie narazić także podczas przycinania żywopłotu we własnym ogródku. Sam proces usuwania kleszcza nie jest na szczęście trudy, ani bolesny. Podczas wycieczki po lesie warto także zabezpieczyć się środkiem, który zwalcza środowisko komarów, a także meszek. Meszki są niewielkimi owadami, których ukąszenie może wywołać groźne choroby. Aby pokonać meszka warto zabezpieczyć się odpowiednim preparatem. Kolejnym problemem podczas spaceru mogą być ukąszenia os, szczególnie dla osób, u których osa wywołuje uczulenie, co może być bardzo niebezpieczne. Następnym niebezpieczeństwem jest szerszeń, chyba każdy wolałby uniknąć szerszeni. Gdybyśmy jednak przebywali w okolicy środowiska wodnego, moglibyśmy się liczyć ze spotkaniem szczura. Największą liczebnością może się chwalić szczur wędrowny.Usługi wykonujemy w miastach takich jak Warszawa, Minsk Mazowiecki, Siedlce oraz cale Mazwoszwe.