Usługi dezynsekcji, Zwalczanie owadów, Likwidacja owadów, Odrobaczanie

DDD Robak

Dezynsekcja - Zwalczanie Owadów

DEZYNSEKCJA - ZWALCZANIE OWADÓW


Wykonanie dezynsekcji przez specjalistyczną firmę zawsze przynosi pożądany efekt, należy pamiętać o tym, iż niektóre owady przenoszą bardzo wiele groźnych chorób. Można pokusić się o stwierdzenie, ( że skoro sąsiad nie przeprowadza dezynsekcji to i ja nie będę tego robić, bo to nie ma sensu tylko w moim mieszkaniu ją przeprowadzić) otóż nic bardziej mylnego dezynsekcja pozwoli uchronić nas przed chorobami przenoszonymi przez insekty w ten sposób uzyskujemy bezpieczne miejsce do życia. Dezynsekcja oprócz tego, że likwiduje owady a co za tym idzie zagrożenie wynikające z przebywania gatunków owadów, które przenoszą choroby to dodatkowo zabezpiecza na długi okres pomieszczenie poddane zabiegowi.

Stosowanie preparatów zawiesino-emulsyjnych zawierającej zawiesinę mikrokapsułek. Mikrokapsułki w tym, co najmniej jeden składnik czynny wybrany z pyretroid lub klasy neonikotynoidów, oraz co najmniej jeden czynnik synergistyczny. Mikrokapsułki są formowane z polimocznika, otrzymywane przez polimeryzację inter-twarzowej diphenylmethylen-4,4'-diizocyjanian, ewentualnie w mieszaninie z polymethylenpolyphenylisocyanate preparaty mające wydłużony okres ochronny oraz efekt zabijania przez trzy miesiące, sześć miesięcy lub nawet dziewięciu miesięcy, w zależności od preparatu oraz warunków. Zawiesino- emulsja zawiera: składnik A): mikrokapsułek w zawiesinie zawierających wewnątrz mikrokapsułki, co najmniej jeden składnik aktywny, czynnik synergistyczny, ewentualnie rozpuszczalnik, łączna ilość tych składników jest nie wyższa niż 50% wagowych w odniesieniu do ciężaru zawiesiny A), przy czym uzupełnienie do 100% wagowych składnika A), zawierającego polimer micro-kapsułkach, wody i dodatków; Składnik B): emulsja zawierająca ilość, co najmniej jednego składnika aktywnego i jednego środka synergiczny, ilość składnika aktywnego + czynnik synergiczny nie wyższą niż 50% wagowych w stosunku do emulsji, składnika b), składającą się z wody, dodatków, ewentualnie rozpuszczalników.Z rozwijających się technologii nowoczesnego zwalczania szkodników metody są coraz bardziej różnorodne, a ich negatywne skutki stają się coraz mniejsze. Badania i rozwój pestycydów spowodowały, iż staja się one coraz skuteczniejsze a jednocześnie bezpieczniejsze dla ludzi i środowiska naturalnego. Najbardziej posunięte badania odnoszą się do kryształów, zapewnia technologię przygotowania nośnika mikrokryształów do przenoszenia pestycydów, używając przyrody chitozan i alginian sodu. Używając - fipronil chlorbenzuron triflumuron, buprofezynę, jako materiały rdzeniowe odpowiednio przygotowane mikrokryształy przez warstwę po warstwie. Cztery rodzaje mikrokryształów zostały obudowane równomiernie. Zostały one następnie rozpylone na powierzchnie, na która zostały wpuszczone owady, reakcja na pestycydy była niemal natychmiastoa.Jednocześnie badanie to pokazało, iż preparat po wyschnięciu utrzymuje swoje właściwości owadobójcze, dodatkowo zauważono, że przylega do powierzchni na tyle mocno, iż nie jest podrywany przez podmuch wiatru podnosząc tym samym bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska.

Do dezynsekcji stosujemy preparaty trzeciej generacji z mikrokapsułkami, co znacząco podnosi skuteczność zabiegu jak i wydłuża okres ochronny.

METODY DEZYNSEKCJI

DEZYNSEKCJA ŻELOWA

dezynsekcja kremowa 

To usługa, która wykonuje się zawsze tam gdzie metody opryskowe nie mogą zostać zastosowane, są to pomieszczenia w których przebywają osoby alergiczne lub są produkowane leki. Do usługi żelowania nie ma konieczności specjalnie przygotowywać mieszkanie podobnie jak i przy metodzie opryskowej należy udostępnić miejsca, w których znajdują się rury. Żel rozkłada się w miejscach występowania insektów w niewielkiej ilości. Są to substancje pokarmowe, co oznacza, że aby owad został zlikwidowany musi go po prostu zjeść.

DEZYNSEKCJA OPRYSKOWA

DEZYNSEKCJA OPRYSKOWA

Polega na naniesieniu substancji czynnej w takich miejscach gdzie owady maja swoje ścieżki komunikacyjne oraz gniazda bardzo skuteczna w walce z prusakami. Przygotowanie mieszkania do dezynsekcji opryskowej ogranicza się do usunięcia żywności, która znajduje się na szafkach stolach itp. Gdzie mogłyby zostać narażone na oprysk. Szafek nie ma konieczności opróżniać oprócz tej, która znajduje się pod zlewem, zazwyczaj tam jest umieszczany kosz na śmieci wiec dostępność pożywienia dla prusaków jest łatwiejsza. Oczywiście w razie możliwości należy udostępnić dojście do pionów, w których znajdują się rury kanalizacyjne. Preparaty nie pozostawiają żadnych śladów. Do zabiegów głownie stosuje się preparaty o działaniu kontaktowym, wystarczy ze owad będzie miał kontakt z preparatem, nie jest konieczne, aby został zjedzony, co ułatwia prace oraz zwiększa skuteczność zabiegu. Substancje te oprócz tego ze nie pozostawiają żadnych śladów na powierzchni poddanej opryskowi to nie wydzielają żadnego zapachu. Preparaty do tej metody posiadają pozwolenia do stosowania ich w budynkach mieszkalnych a także w szpitalach. Metoda ta utrzymuje swoje właściwości do sześciu miesięcy tak wiec jest bardzo skuteczna oraz utrzymuje się długotrwały efekt ochronny.

DEZYNSEKCJA GAZOWA (FUMIGACJA )

dezynsekcja gazowa (fumigacja)

Używany preparat o działaniu oddechowym, niestety jest niezbędne opuszczenie pomieszczeń, stosuje się go do dezynsekcji kontenerów, silosów zbożowych oraz statków. Tę metodę stosuje się, gdy szkodniki znajdują się w miejscach niedostępnych dla zastosowania konwencjonalnych metod dezynsekcji. Zazwyczaj są to palety drewniane zarażona szkodnikami żyjącymi w drewnie, budynki drewniane, statki transportowe oraz silosy np.: zbożowe, w których ze względu na swoje gabaryty nie można zastosować popularnych metod zwalczania szkodników.CAŁKOWICIE ZABRONIONA W BUDYNKACH ZAMIESZKALYCH PRZEZ LUDZI

Na rynku można odnaleźć oferty zwalczania pluskiew różnego rodzaju, niestety zdarzają się przypadki gdzie są stosowane preparaty (DDVP)

Dichlorfos (DDVP) jest insektycydem z grupy związków fosforoorganicznych, zaliczony do trucizn 

(II klasa toksyczności), charakteryzuje się znaczną prężnością par i bardzo łatwo wchłania się do organizmu (ludzi i zwierząt) zarówno z przewodu pokarmowego , jak i oddechowego oraz poprzez błony śluzowe a nawet skórę. Dichlorfos po dostaniu się do organizmu człowieka obniża aktywność enzymów esteraz cholinowych rozkładających acetylocholinę, dochodzi do nagromadzenia się w ustroju acetylocholiny. W dalszej kolejności może nastą pić porażenie mięśni oddechowych bądź obrzęk płuc i zatrzymanie akcji serca. Ze względu na znaczną toksyczność dichlorfosu nie należy stosować preparatów (zawierających tą substancję) takich jak Nuvan 7, Winylosep 50, Winylotox Super i Fenda do oprysku pomieszczeń w szpitalach, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki społecznej w szkołach i w magazynach z żywnością oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Można w wymienionych budynkach wykonywać dezynsekcję preparatami zawierającymi dichlorfos tylko w czasie remontów pod nieobecność ludzi. Ogólnie jednak preparaty dezynsekcyjne zawierające dichlorfos można stosować w niezamieszkałych wolnostojących budynkach np. użyteczności publicznej. Zabiegi dezynsekcyjne omawianymi preparatami powinny być wykonywane wyłącznie przez ekipy profesjonalne, przez dezynsektorów przeszkolonych i zaopatrzonych w odpowiednią odzież ochronną i sprzęt.