Kwalifikacje

DDD Robak

kwalifikacje

KWALIFIKACJE

1. Certyfikat Dezynsekcja – skuteczna i bezpieczna.2. Certyfikat DDD a HACCP3. Certyfikat Biologia i znaczenie epidemiologiczne oraz zwalczanie much4. Certyfikat Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP5. Certyfikat Wdrażanie systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD6. Certyfikat Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym – DDD a w kontekście zagrożeń sanitarnych7. Certyfikat DDD w ochronie zdrowia publicznego8. Certyfikat Metody zamgławiania9. Certyfikat HACCP a Dezynsekcja i Deratyzacja10. Certyfikat Warsztaty dezynfekcyjne11. Certyfikat Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych (IPM) jako wymóg systemu jakości HACCP12. Certyfikat Zwalczanie szkodników zgodnie z wymogami HACCP, GMP/GHP, AIB13. Certyfikat Dezynfekcja II-stopnia14. Certyfikat Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP15. Certyfikat Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, w szkołach i przedszkolach.16. Certyfikat Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami17. Certyfikat Nowoczesne metody zwalczania szkodników a standardy BRC/IFS