Zwalczanie karaluchów - Karaluch - Mińsk Mazowiecki,Siedlce,Warszawa

DDD Robak

Karaluch

KARALUCH - ODMIANY

Karaluch jest większy od prusaka długość ciała wacha się miedzy 18 milimetrami a czasami dochodzi do 30 milimetrów ubarwienie jest prawie czarne. W porównaniu do prusaka karaluch może też bytowań na zewnątrz budynków. Karaczan w porównaniu do prusaka porusza się wolniej. Bardzo często nasi klienci mylą Prusaka z Karaluchem wynika to z tego, że oba owady są z tej samej rodziny i szkodliwość test bardzo podobna na tym podobieństwo się kończy.Karaluchy potrafią w przeciwieństwie do prusaka rozmnażać się w pomieszczeniach chłodnych. Larwy karalucha są wszystko żerne, atakują ślimaki zjadają martwe owady i inne zwierzęta a niekiedy zjadają również odchody ptaków. Karaluch jest jednak bardzo wrażliwy na brak wody w pożywieniu. W ootece zarodki rozwijają się od 40 do 80 dni i jest to ściśle związany z temperatura otoczenia. Żywotność dorosłych osobników wynosi do około 4 miesięcy. Związku z panującymi u nas warunkami środowiskowymi, karaluchy nie występują tak często jak prusaki. Szkodliwość karalucha i prusaka jest bardzo podobna zanieczyszczają swoimi odchodami powierzchnie po których się przemieszczają.

Cryptocercus Punctulatus

Cryptocercus Punctulatus

Rodzina Cryptocercidae rozprzestrzeniła się w Ameryce Północnej i Chinach. Składających się na nią 12 gatunków owadów odżywia się celulozą. Ich przedstawiciele żyją w małych grupkach w drewnie, mają stwardniały pancerz i są bezskrzydłe.

Erguala Capucina

Erguala Capucina

Rodzina Polyphagidae liczy ponad 200 gatunków, podzielonych na 39 rodzajów, które w większości zamieszkują pustynie i stepy stref tropikalnej i subtropikalnej. Są to najczęściej gatunki owadów dużych, spośród których kilka ma rzucające się w oczy, charakterystyczne ubarwienie.

Supella Longipalpa

Supella Longipalpa

Rodzina Blattellidae, do której zaliczają się miedzy innymi karaczan, prusak (blattella germanica) karaczan brązowo paskowany (supellalongipalpa) Liczy ponad 1750 gatunków i jest najliczniejsza wśród rodzin karaczanów.

Neostylopyga rhombifolia

Neostylopyga rhombifolia

Rodzina Blattidae dzieli się na 4 podrodziny z 44 rodzajami i ponad 525 gatunkami, obejmuje niektóre gatunki synantropijne, które występują na całym świecie, Nalezą tu miedzy innymi różne karaczany gatunku Periplaneta oraz karaczan wschodni (Blatta orientalis) i karaczan arlekin.

Blaberus craniifer

Blaberus craniifer

Przedstawiciele rodziny Blaberidae powszechnie występują przede wszystkim w strefach tropikalnej i subtropikalnej. Rodzina liczy 155 rodzajów ( a w nich ok. 1020 gatunków) owadów. W porównaniu z przedstawicielami rodzin Blattidae i Blattellidae, jako szkodniki odgrywają one drugorzędna rolę. Szkodnikami są głównie większe gatunki, których długość może dochodzić do 8 cm.