Zwalczanie mrówek - Mińsk Mazowiecki,Siedlce,Warszawa

DDD Robak

Mrówka

MRÓWKA - OPIS

Mrówka (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.

mrówka

ZWALCZANIE MRÓWEK